MŠ Kollárova 2497, Tábor
DSCF6803.JPG
DSCF6921.JPG
DSCF3812.JPG
DSCF6788.JPG

Rubriky

MŠ Kollárova 2497, Tábor 390 02

Mateřská škola je právním subjektem, jehož součástí jsou odloučená pracoviště:

Mateřská škola je umístěna ve středu města, v blízkosti nádrže Jordán. Má čtyři třídy, které navštěvuje celkem 110 dětí. Součástí školy je školní jídelna i rozsáhlá školní zahrada s řadou zahradního vybavení, pískovišti, dřevěnými průlezkami apod. Nezanedbatelnou výhodou je umístění této školky v dosahu autobusového i vlakového nádraží.


Ředitelka MŠ:   Mgr. Vlasta Vychodilová

Zřizovatelem tohoto zařízení je: Město Tábor.
MŠ je samostatný právní subjekt - příspěvková organizace.

Provozní doba MŠ:  
Po - Pá      6.30 - 16.30 hod


Adresa:

Mateřská škola Tábor,
Kollárova 2497
39002 TáborFilosofie školy:
 
Naše mateřská škola s využitím všech dostupných poznatků, které věda nashromáždila, vychází z potřeb, které jsou spjaty s individualitou dítěte. Musí být připravena dítě přijmout takové, jaké je a nabídnout mu vždy dostatek přiměřených podnětů. Mateřská škola je nejen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy. S odborně připravenou učitelkou představuje první stupeň výchovného působení, v němž se princip individualizace v podmínkách sociální skupiny může v plné šíři uplatnit.

Celkové zaměření naší MŠ vychází z osobnostně-orientovaného modelu a z etiky. Chceme, aby z dětí vyrostly osobnosti zdravě sebevědomé. Každé dítě v naší MŠ má právo se rozhodnout, zda přijme pozvání učitelky ke společným činnostem, či zda se bude věnovat vlastním aktivitám. Vedeme je k tomu, aby to, co započaly, také dokončily - byť ne hned, ale v průběhu dne či týdne. Pěstujeme v nich úctu k vlastním pracovním výsledkům. Dáváme jim možnost výběru - přispívá to k vytváření samostatnosti a nezávislosti. Nezapomínáme, že jedním z cílů je vychovat autonomní svobodné lidské bytosti, schopné o sobě rozhodovat. Jestliže rozhodujeme a ony plní naši příkazy a přání, vychováváme sice poslušného tvora, závislého na autoritách, ale to je pro budoucí plnohodnotný život dítěte nežádoucí.

V naší MŠ pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, máme zpracován svůj Školní vzdělávací plán a jednotlivé třídy pracují s třídním plánem. Školní vzdělávací plán je dokument veřejný a přístupný rodičovské veřejnosti.


Zaměření činnosti MŠ:

 • rozvíjení komunikačních dovedností a sociálních vztahů
 • kvalitní příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • kompenzační a podpůrné programy pro děti se vzdělávacími potížemi a ze znevýhodněného sociokulturního prostředí
 • posilování sebedůvěry dětí, probouzet aktivní zájem a chuť objevovat stále nové
 • poskytnutí základů pro celoživotní učení a základů chování a jednání v duchu lidských a etických hodnot
 • podpora zdravého životního stylu
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • taneční kroužek
 • návštěvy kulturních a společenských akcí, výstav
 • besídky pro rodiče, karnevaly, oslavy tradičních lidových svátků
 • výuka AJ (vedeno odborným lektorem)
 • kroužek keramiky
 • logopedická prevence (ve spolupráci s odborníky) 
 • ekologické programy pro děti podporované granty EU

Organizace dne je v plné míře podřízena potřebám dětí. Je vyvažována potřeba spontánní s řízenou aktivitou učitelky. Jsou aplikovány netradiční formy spolupráce s rodiči dětí. Rodiče mají možnost volného vstupu do MŠ během celého dne, mohou se účastnit výchovné práce, účastnit se předplaveckého výcviku i ostatních aktivit. Respektujeme plně individuální potřeby dětí a rodiny. Dětem poskytujeme prostor pro spolurozhodování, možnost vstupovat do dění MŠ jako plnoprávný účastník!

"Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové podmínky, v nichž se dítě naučí něco samo."

(Steen Larsen)PROJEKT  "MODERNIZACE HŘIŠTĚ MŠ TÁBOR, ANGELA KANČEVA"
 
Tento projekt „Modernizace hřiště MŠ Tábor, Angela Kančeva" byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/02.00309. Bližší informace o tomto programu naleznete na webu: http://www.rr-jihozapad.cz/
MŠ projekt.jpg
MŠ projekt.jpg
2012 055.JPG
DSCF6970.jpg
DSCF6970.jpg
 
PLÁN DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ V NAŠÍ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
  
 Datum Název Začátek Cena
27.9. 2016 Křemílek a Vochomůrka 9.00 hod. 40,-Kč
10.10.2016 O princi z knížky 10.30 hod.  40,-Kč
18.10. 2016 Kouzelník 8.45 hod. 40,-Kč
9.11.2016 Cukrářka Barbora 9.00 hod. 35,-Kč
20.12. 2016      
       
       
       
ZUBNÍ HYGIENA A NÁVŠTĚVA DENTISTŮ
PŘEDŠKOLÁCI SE PŘIPRAVUJÍ  S KULIFERDOU NA ŠKOLU
DSCF6784.JPG
Fotografie0108.jpg
DSCF6885.JPG
1.třída:
     Mgr. Vlasta Vychodilová
     Mgr. Helena Bradáčová


2.třída:
     Věra Kolářová
     Romana Mácová


3.třída
     Helena Jůzová
     Bc. Dagmar Ulbrichová


4.třída
     Věra Michálková
     Mgr. Adéla Procházková
1. třída

1. třída

3. třída
Bc. Dagmar Ulbrichová
Helena Jůzová


1. třída
Mgr. Vlasta Vychodilová (ředitelka MŠ)
Mgr. Helena Bradáčová 
Jméno / odeslat anonymně
Opište prosím kontrolní kód "9486"
:-):-D:-D:-P:-O:-(:-B:-/:-o;-)B-):-X>-)]-|[-][-]love
Kontaktní informace:
 
Telefon:
pevná linka: 381 253 938 (ředitelka právního subjektu - Mgr. Vlasta Vychodilová)
pevná linka: 381 253 226 (školní jídelna)
          mobil: 739 046 060
pevná linka: 381 252 911
(odloučené pracoviště - MŠ Vančurova 2205 - Kateřina Hejnová)
 
pevná linka: 381 253 209, 381 259 091, 381 259 092 
(odloučené pracoviště - MŠ A. Kančeva 2628 - Jitka Procházková)
 
pevná linka: 381 259 582 (školní jídelna A. Kančeva 2628)
E-mail:
oficiální: ms.kollarova@volny.cz
Adresa:
Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497
 390 02 Tábor
DSCF6796.JPG
DSCF6793.JPG
DSCF6801.JPG
DSCF6789.JPG
DSCF6810.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one