MŠ Kollárova 2497, Tábor
DSCF6803.JPG
DSCF6921.JPG
DSCF3812.JPG
DSCF6788.JPG
Motto MŠ:

"Všichni dospělí jsou velcí. I ti nejmenší. Všechny děti jsou malé. I ty největší. Ne všechno vidíme, ne všeho si všimneme. My jsme nahoře, děti dole. Měli bychom se častěji shýbat!" 

Mateřská škola je právním subjektem, jehož součástí jsou odloučená pracoviště:

Mateřská škola je umístěna ve středu města, v blízkosti nádrže Jordán. Má čtyři třídy, které navštěvuje celkem 110 dětí. Součástí školy je školní jídelna i rozsáhlá školní zahrada s řadou zahradního vybavení, pískovišti, dřevěnými průlezkami apod. Nezanedbatelnou výhodou je umístění této školky v dosahu autobusového i vlakového nádraží.


Ředitelka MŠ:   Mgr. Vlasta Vychodilová

Zřizovatelem tohoto zařízení je: Město Tábor.
MŠ je samostatný právní subjekt - příspěvková organizace.

Provozní doba MŠ:  
Po - Pá      6.30 - 16.30 hod


Adresa:

Mateřská škola Tábor,
Kollárova 2497
39002 TáborFilosofie školy:
 
Naše mateřská škola s využitím všech dostupných poznatků, které věda nashromáždila, vychází z potřeb, které jsou spjaty s individualitou dítěte. Musí být připravena dítě přijmout takové, jaké je a nabídnout mu vždy dostatek přiměřených podnětů. Mateřská škola je nejen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy. S odborně připravenou učitelkou představuje první stupeň výchovného působení, v němž se princip individualizace v podmínkách sociální skupiny může v plné šíři uplatnit.

Celkové zaměření naší MŠ vychází z osobnostně-orientovaného modelu a z etiky. Chceme, aby z dětí vyrostly osobnosti zdravě sebevědomé. Každé dítě v naší MŠ má právo se rozhodnout, zda přijme pozvání učitelky ke společným činnostem, či zda se bude věnovat vlastním aktivitám. Vedeme je k tomu, aby to, co započaly, také dokončily - byť ne hned, ale v průběhu dne či týdne. Pěstujeme v nich úctu k vlastním pracovním výsledkům. Dáváme jim možnost výběru - přispívá to k vytváření samostatnosti a nezávislosti. Nezapomínáme, že jedním z cílů je vychovat autonomní svobodné lidské bytosti, schopné o sobě rozhodovat. Jestliže rozhodujeme a ony plní naši příkazy a přání, vychováváme sice poslušného tvora, závislého na autoritách, ale to je pro budoucí plnohodnotný život dítěte nežádoucí.

V naší MŠ pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, máme zpracován svůj Školní vzdělávací plán a jednotlivé třídy pracují s třídním plánem. Školní vzdělávací plán je dokument veřejný a přístupný rodičovské veřejnosti.


Zaměření činnosti MŠ:

 • rozvíjení komunikačních dovedností a sociálních vztahů
 • kvalitní příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • kompenzační a podpůrné programy pro děti se vzdělávacími potížemi a ze znevýhodněného sociokulturního prostředí
 • posilování sebedůvěry dětí, probouzet aktivní zájem a chuť objevovat stále nové
 • poskytnutí základů pro celoživotní učení a základů chování a jednání v duchu lidských a etických hodnot
 • podpora zdravého životního stylu
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • taneční kroužek
 • návštěvy kulturních a společenských akcí, výstav
 • besídky pro rodiče, karnevaly, oslavy tradičních lidových svátků
 • výuka AJ (vedeno odborným lektorem)
 • kroužek keramiky
 • logopedická prevence (ve spolupráci s odborníky) 
 • ekologické programy pro děti podporované granty EU

Organizace dne je v plné míře podřízena potřebám dětí. Je vyvažována potřeba spontánní s řízenou aktivitou učitelky. Jsou aplikovány netradiční formy spolupráce s rodiči dětí. Rodiče mají možnost volného vstupu do MŠ během celého dne, mohou se účastnit výchovné práce, účastnit se předplaveckého výcviku i ostatních aktivit. Respektujeme plně individuální potřeby dětí a rodiny. Dětem poskytujeme prostor pro spolurozhodování, možnost vstupovat do dění MŠ jako plnoprávný účastník!

"Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové podmínky, v nichž se dítě naučí něco samo."

(Steen Larsen)PROJEKT  "MODERNIZACE HŘIŠTĚ MŠ TÁBOR, ANGELA KANČEVA"
 
Tento projekt „Modernizace hřiště MŠ Tábor, Angela Kančeva" byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/02.00309. Bližší informace o tomto programu naleznete na webu: http://www.rr-jihozapad.cz/
2012 055.JPG


ŽIVOT V BEZPEČÍ
 
Naše mateřská škola ve spolupráci s nadací České Pojišťovny, která od roku 2012 realizuje projekt Prevence na školách pro ZŠ a MŠ, nabízí interaktivní učebnici s názvem "Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťasné dětství." Tento  ojedinělý učební materiál se týká prevence, bezpečí a zdravého životního stylu podle RVP PV a je tak přizpůseben i nejmenším dětem.

Materiál "Život v bezpečí" obsahuje 20 témat a seznamuje děti pomocí příběhů a pracovních listů se situacemi týkajícími se jejich bezpečí a zdravého životního stylu, čímž pomáhá rozvíjet kompetence dítěte v dané problematice. 
DSCF6970.jpg
DSCF6796.JPG
DSCF6793.JPG
DSCF6801.JPG
DSCF6789.JPG
DSCF6810.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one